Info lever en pancreaschirurgie

In dit hoofdstuk worden de meest courante aandoeningen van lever, galwegen en pancreas besproken die een indicatie vormen voor lever -en pancreaschirurgie. Aan de hand van een korte omschrijving proberen we dankzij illustraties een inzicht te geven over de anatomie, werking en aandoeningen van de organen.

Op een gelijkaardige manier wordt ook uitgelegd welke ingrepen vereist zijn ter behandeling van deze aandoeningen. Deze informatie kan geraadpleegd worden voor of na uw consultatie en eveneens voor de ingreep die u dient te ondergaan. Tijdens de consultatie zal immers vaak gebruik gemaakt worden van dezelfde illustraties om u uitleg te verschaffen over uw aandoening of eventueel voorgestelde ingreep. Meer specifieke info omtrent kijkoperaties en robotchirurgie wordt weergegeven in het volgende hoofdstuk.

Anatomie  en Functie

Aandoeningen

Lever en Galwegen

Aandoeningen Pancreas

Ingrepen Lever en 

Galwegen

Ingrepen Pancreas

 

© 2020 by Mathieu D'Hondt. Proudly created with Wix.com